Klachtenregeling

U kunt erop vertrouwen dat ik alles in het werk zal stellen om u respectvol en conform geldende regelgeving te behandelen.


Desondanks kan het voorkomen dat er bij u gevoelens van onvrede ontstaan. Voelt u zich niet tevreden over de behandeling of de manier waarop ik met u omga, dan is het goed om dat kenbaar te maken, voor uzelf, voor andere cliƫnten en voor de kwaliteit van mijn praktijk.


U kunt dan aangeven dat u een gesprek met mij wilt aangaan, dit kan mondeling, via mail (info@fysiotherapiehansvleut.nl of via een brief.


Ik zal zorgvuldig met uw eventuele klacht omgaan omdat ik elke mogelijkheid die zich voordoet wil aangrijpen om de kwaliteit van mijn handelen te verbeteren.


Fysiotherapie Hans Vleut is aangesloten bij de klachtenregeling van het Koninklijk Genootschap voor Fysiotherapie. Indien u en ik geen overeenstemming bereiken over uw klacht of ik er naar uw mening niet in geslaagd ben uw onvrede weg te nemen is op de website van het KNGFinformatie verkrijgen over de wijze waarop u verder met uw klacht kunt omgaan. De link naar de klachtenregeling van het KNGF vindt u hiernaast.

Privacyreglement

Fysiotherapie Hans Vleut respecteert en beschermt uw privacy. Dit betekent dat uw persoonsgegevens en behandeldossier in een beveiligd computerbestand zijn opgeslagen. Dit is niet toegankelijk voor derden.

www.davidlloyd.nl/nl-nl/clubs/eindhoven/


https://www.defysiotherapeut.com/de-fysiotherapeut/kwaliteit